Tiedon ja innovaatioiden tutkimuskeskus

HSE_liput_2644.jpg

CKIR on tieto- ja innovaatiotutkimukseen keskittyvä akateeminen, monitieteellinen ja kansainvälinen tutkimuslaitos. CKIR perustettiin 1999 vahvistamaan tieto- ja innovaatiopohjaisiin yrityksiin ja talouteen liittyvää tutkimusta, osana suomalaista ja eurooppalaista innovaatiojärjestelmää.

Talouden muutos - teollisesta tietotaloudeksi - edellyttää luonnontiede- ja teknologialähtöisten (supply-side) innovaatioiden lisäksi ihmisten, organisaatioiden, instituutioiden ja yhteiskunnan toiminnan ja käyttäytymisen tuntemukseen perustuvia innovaatioita (human-centric socio-techno-economic innovations). CKIR on keskittynyt ilmiölähtöisen kokeellisen (i) ihmiskeskeisen (ii) yhteiskunnallisen teoreettisen ja metodisen tutkimusotteen kehittämiseen (experimentative research designs for human-centric social, technological and economic development). CKIR on perustanut tätä varten Knowledge Media Laboratory´n ihmisen ja teknologian välisen vuorovaikutuksen tutkimukseen. CKIR on myös kehittänyt avoimiin TKI -ympäristöihin soveltuvaa ihmiskeskeistä yhteiskunnallista tutkimusotetta ja infrastruktuuria; parallellia perus-, soveltavaa ja innovaatiotutkimusta. Tämä on tehty EU:n ja Tekesin rahoittamana yhteistyössä kansainvälisten yritysten, yliopistojen, kaupunkien, sekä kehittäjä-, käyttäjä-, ja kansalaisyhteisöjen kanssa.

CKIR on yhteistyössä kauppakorkeakoulun tieto- ja palvelutalouden sekä johtamistalouden laitosten kanssa sekä Aallon tutkijoiden ja laitosten kanssa. RAE arvioi CKIR:in tutkimusagendan ja -otteen kansainvälisen kilpailukykypotentiaalin erinomaiseksi (excellent 5).


Tutustu CKIR:n toimintaan tarkemmin sivuston englanninkielisessä versiossa.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 22.12.2014.